Het zou natuurlijk ook teveel van het goede zijn geweest. Na de eerste zwarte president, de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten. Nu komt er op 20 januari in plaats van Hillary Clinton een ouderwetse, echte man aan het roer van wat ze bij de NOS nog steeds de machtigste staat ter wereld noemen. En met een vrouw, zoals veel mannen graag naast zich zien. Melania Trump geeft een perfecte invulling aan de term arm candy.

Wezens van een lagere orde

In de Volkskrant constateert Henriëtte Prast, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, in een ingezonden stuk dat vrouwen nog steeds worden beschouwd als wezens van een lagere orde. Nou, nou, denk je dan. Onwillekeurig gaan de gedachten naar een aantal landen in het Midden-Oosten.  Maar sinds Donald Trump in het Westen het voorbeeld geeft, dat vrouwen vooral voor het grijpen zijn, begint de emancipatiegevaarlijk naar de verkeerde kant te hellen.

Niet veel bereikt na Dolle Mina’s

Abortus geregeld in de hele wereld, gelijke beloning voor vrouwen,  een goede kinderopvangregeling. Ik dacht echt dat ik het tijdens mijn leven nog zou mogen meemaken, als generatie na de dolle Mina’s.  Veertig jaar geleden werd ik voor het eerst erop gewezen dat er meer dan een fysiek verschil is tussen mannen en vrouwen. Tijdens mijn eindexamen merkte een klasgenoot op dat het belangrijker voor hem was dan voor mij om een VWO-diploma te halen. Hij werd later immers kostwinner en ik hoefde alleen maar voor de kinderen te zorgen…Sindsdien is er niet veel verbeterd. Er zijn misschien wel barsten in het glazen plafond gekomen, maar gedragseconome Henriette Prast constateert in haar ingezonden stuk dat er nog een schrijnend gebrek is aan vrouwen in hoge functies. Een verspilling van talent.

Niet gekozen op kwaliteit

Ze laat daarbij de eigen seksegenoten niet ongemoeid. Vrouwen zijn niet solidair met elkaar, constateert ze. Au, dat doet pijn. Ook ik heb jarenlang volgehouden, dat ik graag op mijn kwaliteit en niet op mijn sekse wilde worden aangesproken. Bij vacatures moet je immers voor de beste kandidaat gaan? De verkiezingen in de Verenigde Staten onderstrepen nog eens hoe er op oneigenlijke gronden belangrijke keuzes worden gemaakt. En tijdens sollicitatiegesprekken in bedrijven gaat het niet anders.

Alledaagse discriminatie

Henriette Prast somt een reeks voorbeelden op, die je als ‘lekker belangrijk’ kan wegwuiven. Maar die veelzeggend zijn over het onderscheid dat nog steeds tussen mannen en vrouwen wordt gemaakt (zoals dhr. als afkorting voor mevr. bij online boekingen, Máxima mag koningin heette omdat koning hoger wordt gewaardeerd, een man wil geen secretaresse heten en in het kaartspel gaat een heer boven een vrouw).

Gelukkig is er een genderneutraal toilet

Waarom hebben we het hier niet over en voeren we wel een heftige discussie over een veeg meer of minder op een pietengezicht? Iets om over na te denken, vrouwen. Gelukkig heeft de emancipatiebeweging wel bereikt, dat we daarvoor sinds kort een goede plek hebben:  het genderneutrale toilet.

Meer over nieuws lezen op Meerdanvijftig.nl:

Leeftijdverhoging AOW zorgt voor perverse prikkels

Bob Dylan krijgt terecht de Nobelprijs

Privacy prijs gegeven voor bestrijding zorgkostenfraude

Openingsfoto: Walt Disney Television/Flickr.com