Staking onderwijs gaat om respect voor opvoeders

In mijn tijd heetten ze meester Gorter of juffrouw Klemann. Bij mijn kinderen juffrouw Yvonne of...