Het menselijk brein lijkt qua consistentie een beetje op gelatine. Onze hersenen kunnen daardoor relatief beschadigd raken, al worden ze wel redelijk goed beschermd door een schedel. Alsnog kan hersenletsel gebeuren. De volgende blessures komen bijvoorbeeld relatief vaak voor bij onze breinen.

Oedeem

Oedeem is de zwelling van de hersenen. Deze aandoening kan gebeuren door traumatisch hersenletsel. De schedel is niet in staat om uit te zetten en vangt daardoor de zwelling niet op. Oedeem kan daarom druk op de hersenen veroorzaken en moet daarom op tijd behandeld worden. Een arts gebruikt vaak een MRI-scan hersenen om het oedeem te controleren.

Schedelbreuk

Een schedelbreuk komt niet heel vaak voor. Toch kan het wel gebeuren. Zo’n fractuur resulteert dan soms in een verandering in de hersenfunctie, terwijl een infectie ook nog kan opspelen. Sommige schedelbreuken hebben een chirurgische ingreep nodig, anderen worden alleen gevolgd ter controle.

Bloeding

Een bloeding kan gebeuren in de ruimtes rond de hersenen, maar ook in het hersenweefsel. Zo’n hersenbloeding kan plaatsvinden door trauma, maar dit hoeft niet beslist. Een bloeding in je brein kan namelijk ook optreden door het barsten van een aneurysma, wat een uitgezet bloedvat in je hersenen is. Een arts gebruikt een MRI-scan hoofd om de hersenbloeding te controleren.

Diffuus axonaal hersenletsel

Diffuse axonale schade veroorzaakt letsel aan de axonen van hersencellen, wat ervoor zorgt dat ze niet meer in staat zijn om te functioneren. Hierbij is er geen sprake van een bloeding, maar er kan wel zwelling plaatsvinden bij een diffuus axonaal letsel. Dit type schade leidt in sommige gevallen tot het verlies van bepaalde functies.

Beroerte

Een beroerte vindt plaats wanneer de bloedtoevoer naar het brein wordt afgesneden, de hersencellen beginnen hierdoor af te sterven. Vaak zijn beroertes ischemisch of hemorragisch. In het eerste geval wordt de beroerte veroorzaakt door een slagaderblokkade, hemorragisch komt juist door een gesprongen bloedvat. Beide soorten kunnen ontstaan door een tijdelijke stolling, ze worden dan een voorbijgaande ischemische aanval genoemd.

Hematoom

Een intracraniaal hematoom herken je aan een bloedophoping in het brein. Ook wordt deze aandoening gekenmerkt door lege ruimtes rond de hersenen. Ze worden veroorzaakt door een gescheurd bloedvat. Er zijn overigens meerdere soorten hematomen, dit hangt af van hun plek.

Hypoxisch/anoxisch hersenletsel

Een hypoxisch hersenletsel gebeurt als een gedeelte van het brein een tekort aan zuurstof heeft. Anoxisch hersenletsel ontstaat juist doordat er helemaal geen zuurstof in een deel van je hersenen komt. Over het algemeen komen beide aandoeningen door verstoringen in natuurlijke ademhalingspatronen.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met