In een week tijd zijn er in onze familie twee baby’s geboren. En allebei via een keizersnee. Volgens de laatste cijfers behoren ze daarmee tot de bijna 19 procent van het totaal aantal geboortes in Nederland. Er wordt in ons land niet zo snel tot deze medische ingreep overgegaan en dat is maar goed ook, zegt deze oma. Gelukkig word ik daarin gesteund door mensen die wetenschappelijk zijn geschoold. Want een kind geboren laten worden door dwars door de buikwand heen te gaan, zou tot een medisch noodzakelijke ingreep moeten blijven horen. Alleen te verrichten wanneer er gevaar bestaat voor moeder en kind. Niet omdat het kan maar omdat het moet.

Nederland onderaan in ranglijst  keizersnee

Hoofdschuddend lees ik de getallen. In Zuid-Europese landen wordt meer dan een derde van de kinderen via een keizersnee geboren, in China gaat het inmiddels zelfs al om meer dan driekwart van de geboortes. Nederland behoort met Scandinavië tot de onderste regionen. De Limburgse hoogleraar Verloskunde Jan Nijhuis vindt het een goede zaak. “Want een natuurlijke bevalling is beter voor de moeder,” stelt hij. “Voor de veiligheid van het kind maakt de manier waarop het geboren wordt niet uit.”

Graag zo natuurlijk mogelijk bevallen

Nederland heet een ‘conservatief’ land op het gebied van zwangerschap en bevalling. Meestal heeft dat een negatieve ondertoon maar ik zie het in dit geval als iets positiefs. Vrouwen willen hier, als het kan, graag op een natuurlijke manier bevallen. Houden zo! Zelfs als ze dat in de omgeving van het ziekenhuis doen en niet thuis.
Want de meeste Nederlandse vrouwen kiezen zonder meer voor een bevalling in het ziekenhuis. En daarmee is ondanks de benaming als ‘gezonde ziekte’, zwangerschap en bevalling toch een zaak geworden van sensoren en doctoren.

Nog maar 13 procent bevalt thuis

De internationale voorbeeldfunctie van ons verloskunde, met zijn eigen ‘vroedvrouwen’ en natuurlijke thuisbevallingen, is danig verbleekt. Wie de cijfers van het keizersnedes naast elkaar legt, kan niet anders concluderen. Nog maar 13 procent van de bevallingen vindt thuis plaats. In 1993 werd er bij 8% van de geboortes een keizersnee verricht, in 2015 was dat 17 procent en inmiddels is het opgelopen tot bijna 19 procent.

In Denemarken worden baby’s weer  thuis geboren

Gaan we nu de kant van landen als de VS uit? Ik hoop het niet, als moeder van 3 kinderen die allen thuis, met als enige ingreep een knip, zijn geboren. Laten we dan maar een voorbeeld nemen aan Denemarken, waar de trend opvallend is omgeslagen. Werden bijna alle kinderen in het Scandinavische land in het ziekenhuis geboren; de afgelopen 3 jaar is het aantal bevallingen thuis verdubbeld tot 3 procent van het totaal. Ouders geven aan, dat ze het thuis warmer, gezelliger en ‘normaler’ ervaren. Ondanks de omgeving die ze als ‘onverantwoord’ veroordeelt. Overigens hebben meerdere onderzoeken in ons land uitgewezen dat zonder medische indicatie het net zo veilig is thuis te bevallen als in het ziekenhuis.

Twee mooie gave en gezonde kindjes

Inmiddels liggen de twee moeders in de familie bij te komen van hun bevalling. Voorlopig zullen ze door hun keizersnee niets in het huishouden kunnen doen. En duurt het zo’n zes weken voordat ze weer kunnen autorijden. Maar het resultaat mag er zijn aan de foto’s te zien; twee mooie, gave en gezonde kindjes. En de gevolgen voor de volgende zwangerschap? Dat zien ze dan wel weer.

Openingsfoto: Kate Sherill/Flickr.com