Onlangs bezocht ik met Ellen de film Book Club. Extra leuk, omdat Ellen zelf lid is van een leesclub. “Maar daar gaat het wel iets anders toe dan in de film,” was haar commentaar na afloop. Dat vraagt om een nadere toelichting!

Lezen leidde tot discussies

“Eerst was ik lid van een leesclub die uit een groep van 6 vriendinnen bestond . We kenden elkaar allemaal via, via”, vertelt Ellen. “Om de drie maanden kwamen we bij elkaar en lazen dan een boek dat een van ons had uitgekozen. Degene die dat had gedaan, stuurde soms van tevoren een korte mail en gaf aan het begin van de leesclubavond een korte samenvatting van het boek. Daarna gaf iedereen om de beurt haar mening over het boek. Dat leidde wel eens tot discussies tussen twee of drie personen. Maar alles in een plezierige sfeer.”

Meer dan krimi’s…

Het leuke aan de leesclub vond Ellen de ontdekking dat er verschillende meningen over hetzelfde boek konden bestaan. Daardoor kristalliseerde voor haar uit, wat de auteur had willen vertellen. “Er was geen vastgelegd plan en iedereen koos zelf het boek. Die keus vond ik niet altijd interessant. Maar omgekeerd zag ik anderen soms niet zo enthousiast kijken bij mijn keuze van een boek. Ik vond het leuk om te merken hoe je mening over een boek kan veranderen als je de argumenten van anderen hoort.”
Helaas overleed een van de leden en een ander ging na het pensioen van haar man zoveel reizen dat er nauwelijks meer een datum te plannen was. “We probeerden wel nieuwe leden te vinden, maar dat ging moeizaam. Je moet bereid zijn meer te lezen dan krimi’s en als het huiswerk voor je wordt, is het niet langer leuk,” legt Ellen uit.

Leesclub met planmatige aanpak

leesclub

Een van de vele leesclubs in Nederland bijeen. Foto: Graafschapbibliotheken.nl

Toen ze hoorde dat een aantal docenten, oud-docenten en medewerkers van haar vroegere school om de drie maanden een boek bespraken, werd ze opnieuw enthousiast. Haar nieuwe leesclub bestaat uit zo’n 14 mannen en vrouwen. Niet iedereen kan de afgesproken avond maar er zijn zo altijd 8 tot 9 mensen aanwezig. De opzet in deze groep is planmatiger, ondervond Ellen. “Een of twee mensen bereiden een boek voor en sturen van tevoren een mail met achtergrondinformatie, waar recensies te vinden zijn en een vragenlijst over het boek. In het begin leest iedereen een stukje uit het boek dat hem of haar bijzonder heeft getroffen. Je vertelt dan ook waarom het je zo boeide. De hele groep mag daarop reageren. Grappig is dat vrijwel niemand hetzelfde stuk kiest. Ik heb maar een keer meegemaakt dat iemand anders hetzelfde stukje als ik gekozen had. Gelukkig had ik toen een tweede stukje voorbereid!”

Vragen leiden tot nieuwe inzichten

Zelf koos Ellen onlangs samen met medelid Paul het boekHimmlers hersenen heten Heydrich  om te bespreken. “Paul stuurde toen per mail zelfs de namen van álle personen die erin voorkwamen; dat was een lange lijst.. Samen bereidden we een aantal vragen voor.”

leesclub

Bestseller van Laurent Binet voer voor discussie.

Hoe dat tot nieuwe inzichten kan leiden, bleek toen de vraag Wat is de oorsprong van het antisemitisme? ter sprake kwam. Ellen: “Veel mensen dachten dat het uit de bijbel stamde, omdat de Joden daarin Christus kruisigen. Maar een van de leden vertelde dat antisemitisme veel ouder is en het waarschijnlijk stamt uit de jaren voor Christus’ geboorte. En dat werd ook onderbouwd met argumenten.”
Maar zo diep hoeft het niet altijd te gaan. Wat Ellen vooral leuk vindt, is het eerste deel van de bijeenkomst. Als iedereen het deel voorleest wat veel impact op hem of haar heeft gehad. “Vaak zijn we daar al meer dan een uur mee bezig. Eigenlijk zou ik iedere leesclub aanraden om zo te beginnen.”

Op zoek naar leesclub

Ook op zoek naar een leesclub om bij aan te sluiten? Soms kan dat bij een openbare bibliotheek (zie bijvoorbeeld www.graafschapsbibliotheken.nl). Maar zoek bij Google op de woorden leesclub en de naam van de stad in uw omgeving en u kunt ook zien hoeveel leesclubs er in uw buurt actief zijn.