‘Wij zijn meer met het milieu en het klimaat bezig dan de jongeren. Bij Meerdanvijftig.nl horen we het leeftijdgenoten bij de gft-bak wel eens verzuchten. Brigitte Leferink kan ze goed nieuws brengen, nadat ze in Waddinxveen aan de vooravond van de Klimaatweek die morgen begint een kinderklimaattop bijwoonde. Het moment om eens naar de kinderen te luisteren.

Beter klimaat begint vandaag!

Vanaf 30 oktober tot en met 5 november 2023 is de Nationale Klimaatweek. Onder het motto ‘Een beter klimaat begint vandaag!’ vinden er allerlei activiteiten plaats in het hele land. Klimaatmaatregelen zijn nodig voor de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties. Wat denken kinderen er eigenlijk zelf van? In Waddinxveen konden ze hun ideeën presenteren tijdens een Kinderklimaattop.

Verrassende en doordachte ideeën

Welkom in Groenwijk. Zo promootten zes kinderen uit groep 8 hun plan voor een wijk die rekening houdt met het veranderende klimaat. Ze namen deel aan de Kinderklimaattop in Waddinxveen. Een bijeenkomst met zes groepen van drie basisscholen waarin kleine groepjes hun klimaatbestendige wijk presenteerden. Het was verrassend hoeveel innovatieve, leuke, doordachte ideeën de jongens en meisjes hadden.

Flats voor meer natuur

Het ontbrak de scholieren niet aan kennis. Ze lepelden weetjes op over energieslurpende huishoudelijke apparaten (wasmachine en droger zijn kampioen) en het belang van bomen voor schaduw en verkoeling. In elk plan was er ruimte voor windmolens en zonnepanelen. In de categorie innovatie waren er een compleet robot gestuurde recyclefabriek, drones die afval verzamelen en pakketjes bezorgen, vliegende auto’s en een springkussen dat elektriciteit opwekt als je erop springt. Een van de ideeën behelste een grote woonvoorziening waarin 150 appartementen waren gerealiseerd voor verschillende doelgroepen: gezinnen, jongeren en ouderen, en dat in de vorm van een gewoon huis alleen megagroot. Het was opvallend dat in alle plannen ook hoge flats voorkwamen, voorzien van zonnepanelen, een daktuin of groen dat water vasthoudt. De kinderen kozen voor flats om zoveel mogelijk grondoppervlak vrij te houden voor natuur.

Een wijk waar iedereen wil wonen

De winnende wijk was autovrij. De elektrische auto’s konden buiten de wijk worden geparkeerd, binnen de wijk was het vervoer per fiets, stepjes of met de benenwagen. Op een yogaveld in de open lucht konden bewoners tot rust komen. Er was een gezellige speeltuin voor kinderen, een gifvrije kas waar groente en fruit werden verbouwd voor de markt en het vegetarische restaurant dat naast de woontoren stond. Voor de bijen in het bijenhotel waren er kleurrijke bloemperken en hangende bloembakken. Kleding, tweedehands en/of van duurzame materialen, waren te koop in de marktkraam en water uit het riviertje werd gezuiverd en kwam als drinkwater uit een fontein waar dorstigen hun waterfles konden vullen. Rond de fontein, in het midden van de wijk, stonden bankjes. ‘Een wijk waarin iedereen zou willen wonen’, oordeelde de jury.

Meer lezen over onze omgeving

De start van de Klimaatweek is positief. Het gaat de goede kant op met de maatregelen die we voor het behoud van ons leven op aarde moeten nemen. We gooien minder afval weg, was deze week in het nieuws. Op Meerdanvijftig.nl dragen we daar al ons steentje aan bij met 7 tips om afval te besparen. We doen ook de plastic tas in de ban. Er zijn genoeg alternatieven! Natuurlijk geven we ook tips om energie te besparen. Marlies Mielekamp kaartte ook een onderwerp aan dat de volwassenen ter harte kunnen nemen: waarom zitten we in Europa op het gebied van energie niet op één lijn? En om de week geven we een recept om te voorkomen dat etensresten in de vuilnisbak belanden in de rubriek ‘Sjieke Kliekjes’.

Openingsfoto: website Nationale Klimaatweek