Bij het woord idealisme denken we vaak aan jongeren. Maar er zijn heel wat 50-plussers die hun idealen alsnog waarmaken, soms zelfs op een ander continent…

Voor oud leerkracht Liesbeth van Helmond begon het allemaal in een vliegtuig op weg naar Oeganda voor vrijwilligerswerk. Daar ontmoette ze de Rwandese man Steve die haar zei: ‘mensen als u kunnen we in Rwanda goed gebruiken’. Na drie weken besloot ze naar Rwanda te reizen en werd daar getroffen door de kansarme kinderen die op straat rondhingen. Liesbeth: “Via de site Waarbenjij.nu stuurde ik toen vrienden en kennissen een mail om 5 euro te doneren. Na een jaar was dat ruim 15.000 euro geworden.”

Caregivers veelal slachtoffers van genocide

idealisme

Inmiddels zijn er al 8 voorschoolse opvangverblijven dankzij Liesbeth van Helmond en vrijwilligers opgericht.

Samen met Steve ontwikkelde Liesbeth het idee scholen te stichten voor kinderen tot 6 jaar met als projectnaam Wings of a Brighter Future. In 2015 werd de eerste school geopend die ze Early Childhood Development Center(ECD) noemden. De kinderen worden begeleid door jongeren tussen de 15 en 24 jaar, zogenaamde caregivers die vrijwel allemaal slachtoffers zijn van de genocide in Rwanda.

Idealisme als olievlek

In Nederland ontwikkelde Liesbeth met enthousiaste vrijwilligers allerlei schoolmaterialen voor voorbereidend reken- en taalonderwijs zoals Memoryspellen en rekenkisten. Het initiatief breidde zich als een olievlek uit. “Behalve particulieren doneren nu ook bedrijven: mensen vinden het fijn mee te werken aan een kleinschalig project waar geen geld aan de strijkstok blijft hangen”, vertelt ze enthousiast.

Coachen van caregivers

Inmiddels zijn er 8 ECD’s geopend en werken er vier vaste vrijwilligers in Rwanda waaronder een advocaat die gaat zorgen dat Wings of a Brighter Future een internationale NGO wordt (International Non Governmental Organisation). Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld ook subsidies van grotere organisaties ontvangen. De acht schooltjes worden ondersteund vanuit Nederland met meubilair en lesmateriaal.
Maar de belangrijkste taak van Liesbeth is momenteel het coachen van een vrijwilliger in het leren omgaan met het lesmateriaal.

Voorschools leren net als rijke kinderen

“Zo hebben we een pakket met blokken en cijfers. Dan leg ik die vrijwilliger uit dat je kinderen daar wel tien verschillende dingen mee kan leren. Zij op haar buurt geeft die kennis door aan de caregivers. Zo krijgen kansarme kinderen tot 6 jaar de mogelijkheid om voorschools al te leren, iets dat eigenlijk alleen voor rijke mensen in Rwanda is weggelegd…”

Ondersteunen Saharaoui vrouwen

idealisme

Mia Wiercx van Rhijn.

Ook kunstenares en wereldreizigster Mia Wiercx van Rhijn werd tijdens een reis door Zuid- Marokko en Mauritanië geïnspireerd tot ondersteuning van de Saharaouie nomaden die ze in de Sahara ontmoette. Vooral de vrouwen hebben haar aandacht. Zij zijn de spil van het gezin, maar hebben het niet gemakkelijk. Dat ondervond zij doordat ze met Ahmed, een Saharaoui nomade die haar partner is geworden, een inkijkje kreeg in het leven van deze vrouwen.

Saharoui producten hier te koop

idealisme

Tweewekelijks worden er tassen met spullen naar Zuid-Marokko gestuurd.

Toen ze terugging stimuleerde ze de vrouwen met handenarbeid artikelen uit hun culturele erfgoed te maken om hier te verkopen. Tweemaandelijks stuurt ze de vrouwen tassen met kleding voor vrouwen en kinderen, sjaals shampoo, dekens en allerlei restlapjes, kralen, garen, naalden, wol voor tapijten en slotjes voor sieraden. Soms stuurt ze ook zaken voor de mannen zoals verrrekijkers, vaccins voor de kamelen, sandalen en bergschoenen. Zo blijven ook zij betrokken bij de hulp aan hun vrouwen.

 

Daarnaast wil Mia de Saharaoui vrouwen ondersteunen door voor een extra ezel te zorgen, en waterputten te slaan waardoor ze hun mini palmentuintje beter kunnen onderhouden. Ook helpt ze de vrouwen bij dokter- en tandartsbezoek en wil ze graag een eerste hulpdoos met instructies voor ze kopen. Verder legt ze veel weef- en naaitechnieken van de vrouwen vast waardoor wij hier meer over hun cultuur kunnen leren.

Kleinschalig idealisme zonder bureaucratie

Natuurlijk kan Mia daar net als Liesbeth alle hulp bij gebruiken. Daarom organiseert ze lezingen, onlangs nog bij het Museon in Den Haag. Met kleinschalige gebaren probeert ze zo zonder verdere bureaucratie de Saharaoui-vrouwen te ondersteunen.

Meer informatie:
Liesbeth van Helmond: http://www.wingsofabrighterfuture.nl/
Mia Wiercx van Rhijn: afcmariam@yahoo.com

Openingsfoto: Liesbeth van Helmond (rechts) met adviseur en eigenaresse van kinderdagverblijf La Divine in Kigali.