Op het internet kom je de term ‘overlijdensrisicoverzekering’ misschien weleens tegen. Ook vrienden, familieleden en hypotheekverstrekkers kun je erover horen spreken. Toch is het nog niet altijd even duidelijk wat een overlijdensrisicoverzekering is en hoe het eigenlijk werkt. Daarom zetten we dat voor je op een rij. Zo weet je precies wat het inhoudt. 

Wat is het?

Een overlijdensrisicoverzekering, afgekort ORV, is een tijdelijke verzekering die je in Nederland kunt afsluiten. Je kunt deze voor een periode van minimaal 10 jaar afsluiten. De verzekering kan lopen tot aan de dag voor je 75e verjaardag. Wanneer je tijdens deze periode komt te overlijden, wordt er een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd aan de door jou aangewezen begunstigde. Je kunt een gelijkblijvend bedrag verzekeren, maar ook kiezen voor een lineair dalend, of annuïtair dalend bedrag. Zo kun je bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering afsluiten om er zeker van te zijn dat een lening wordt afbetaald als je onverwachts komt te overlijden. 

Waarom sluiten we het af?

Er zijn verschillende redenen om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Eén van de meest voorkomende redenen is het beschermen van je dierbaren tegen financiële zorgen wanneer je komt te overlijden. Je kunt bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij een hypotheek; sommige hypotheekverstrekkers vragen hier zelfs expliciet om. Ze weet je dat je partner bijvoorbeeld niet verantwoordelijk wordt voor een te hoge hypotheeklast. Je kunt er ook voor zorgen dat je kinderen of kleinkinderen kunnen studeren of de alimentatie opvangen met het bedrag dat vrijkomt. Zo weet je dat niemand wordt geconfronteerd met financiële lasten na je overlijden. 

Hoe wordt de premie berekend? 

Er is geen vaste prijs voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, iedere situatie en elke persoon is namelijk anders. Omdat de verzekering wordt afgesloten op een leven, wil de verzekeraar wel weten wat het risico op overlijden is. Je zult daarom bepaalde gegevens aan moeten leveren en een gezondheidsverklaring overlijdensrisicoverzekering in moeten vullen. Hierin wordt gevraagd naar je gezondheid, (gevaarlijke) hobby’s, reizen en beroepen. Daarnaast hebben je leeftijd en het verzekerde bedrag ook een invloed op de premie. In bepaalde gevallen kan een verzekeraar bovendien een medische keuring nodig achten om het risico goed in te kunnen schatten. Het is daarom verstandig om bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering alle gegevens in te vullen en de premie af te wachten. 

Nu weet je wat een overlijdensrisicoverzekering is, waarom men het afsluit en hoe de premie wordt berekend. Dat helpt je ook bij het besluiten of een overlijdensrisicoverzekering iets voor jou is.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met

Openingsfoto: Pavel Danilyuk/Pexels.com