De Volkskrant, De Telegraaf en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn in een fittie verwikkeld over de toename van het aantal verkeersdoden door de verhoging van de snelheid op een aantal wegen naar 130 km per uur. Het draait natuurlijk om de interpretatie van cijfers en onderzoeken. Iedereen weet dat autorijden een risico op aanrijding en ongelukken met zich meebrengt. En dat reizen per vliegtuig eigenlijk veiliger is. Ook al zou je dat niet zeggen met de aanslagen van afgelopen jaar.  Minister Schultz van Haegen laat de cijfers nu opnieuw onderzoeken. Ik ben benieuwd wat het voor antwoorden oplevert. Want mijn vraag  zou zijn, wat de tijdwinst door die verhoging van 120 naar 130 km per uur nu werkelijk is. Als ik goed heb leren hoofdrekenen op  de -in mijn tijd  lagere -school is dat niet gehinderd door files, stoplichten en wegwerkzaamheden  nog geen 5 minuten.  Als ik dan toch mijn leven wil riskeren, moet het wel zín hebben.