Twee jaar corono-pandemie heeft ons meer oog geschonken voor onze directe omgeving. Zo hebben we in het park ontdekt dat niet alle vogels bruin en niet alle bruine vogels hetzelfde zijn. Ook meer geïnteresseerd geraakt? Dan vraagt Brigitte Leferink namens de vogelbeschermers uw hulp voor de merel.

Saaie vogel

Het gaat niet goed met de merels in Nederland. Tot de eeuwwisseling zagen we de zwarte mannetjes en de bruine vrouwtjes in groten getale. Sinds 2016 is de merelpopulatie in Nederland echter met een derde geslonken. Hoe dat komt? Dat is niet helemaal duidelijk. Komt het door een virus? Gebrek aan voedsel? De verstedelijking? De vereniging van vogeltellers Sovon en de Vogelbescherming doen er onderzoek naar. Ze riepen 2022 samen uit tot Het Jaar van de Merel.

Maar zingen dat-ie kan…

Een merel is net als de huismus een beetje een saaie vogel. Je bent zo aan ze gewend dat ze nauwelijks opvallen. De mannetjes met hun zwarte verenkleed en geeloranje snavel, de vrouwtjes bijna in schutkleur met hun donkerbruine uiterlijk. Straks als er weer jongen zijn, vallen de vrouwtjes nog minder op, omdat ze zelfs kleiner lijken dan hun donzige kroost. De merel zorgt overigens wel voor een vrolijke noot in de tuin. Met name in het broedseizoen laat het mannetje ’s ochtends en ’s avonds van zich horen. Een uitbundige fluiter die je vanaf de dakrand of een hoge tak toezingt.

Luister en ontspan….

De plotselinge afname van het aantal merels in Nederland is aanleiding voor nader onderzoek. Een van de onderdelen daarvan is het wekelijks tellen. Ook u kunt daaraan meedoen. Tel wekelijks het aantal merels in uw tuin en noteer wat ze eten. Word ook waarnemer en help op deze manier mee. Kijk hier voor meer informatie.  

Merels eten insecten, wormen, bessen, vruchten en slakken. In een betegelde tuin, waar steeds meer mensen uit het oogpunt van gemak voor kiezen, is het voor merels (en ook andere vogels) echter lastig hun kostje bij elkaar te scharrelen en een nestje te bouwen. Een eerste stap op weg naar meer merels, is ervoor zorgen dat uw tuin een aantrekkelijke plek voor ze is.

Meer over vogels

Meer lezen over vogels? Stella Ruisch is amateur vogelaar en ontdekte een puttertje op het schuurtje van de buren. Ook schreef ze over de mus die haar tuin moet redden van de buxusmot. Brigitte schreef over vogels lokken op het balkon en ook over de bestrijding van buxusmot.

Openingsfoto: Koos Dansen/Sovon.nl