In juni vorig jaar maakte toenmalig minister Schouten een overwinningsgebaar. Na tien jaar onderhandelen werd de wet Toekomst Pensioenen aangenomen in de Eerste Kamer. De toekomst zal het ons leren of de pensioenfondsen op het goede spoor zijn gezet, schreef Stella Ruisch in juni. Inmiddels beginnen een aantal seinen rood te knipperen…

Deelnemers in wet Toekomst Pensioenen (WTP) onvoldoende beschermd

Met nieuwe pensioenstelsel komt woekerpolis terug’  waarschuwt prof.dr. Hans van Meerten, hoogleraar Europees pensioenrecht begin dit jaar in De Telegraaf. De hoogleraar, toch niet de eerste de beste, trekt de vergelijking met de woekerpolissen omdat de nieuwe pensioencontracten voor veel deelnemers te onduidelijk zullen zijn, niet goed te begrijpen en dat hun rechten in de nieuwe wet niet goed beschermd zijn.

Te rooskleurig

Deze week heeft de Autoriteit Financiële Markten het wantrouwen verder aangewakkerd met de mededeling dat pensioenfondsen hun deelnemers een veel te rooskleurig beeld schetsen van de te verwachten rendementen van hun pensioenpotjes. Iedere pensioenpremie betalende of pensioen ontvangende Nederlander krijgt straks  van zijn pensioenfonds een zogenaamde ‘transitie UPO’, drie scenario’s die voor hun pensioen kunnen opgaan. Een goede financiële markt, een verwachte markt en een slechte markt. Mens eigen, verwacht de AFM dat men vooral oog zal hebben voor die goede financiële markt en zich dus al rijk zal rekenen. Terwijl het natuurlijk nog maar de vraag is of die op het moment van hun uitkering ook zo goed zal zijn.

Zie hier het scenario, dat prof.dr. Hans van Meerten al heeft geschetst. De AFM vindt dat de pensioenfondsen die als eerste hun deelnemers zullen ‘invaren’ zich bewust moeten zijn van die risico’s.

Prof.dr. Hans van Meerten kondigt op Youtube aan dat hij een alternatief plan heeft ontwikkeld voor het ‘invaren’ van pensioenen.

Dure oplossing NSC

En dan is het nog de vraag hoe het de nieuwe pensioenwet bij de nieuwe formatie van een kabinet zal vergaan. Vooral de NSC onder leiding van Pieter Omtzigt heeft zijn bedenkingen bij de wet en speelt met het idee om de huidige 1500 miljard van de pensioenfondsen ongemoeid te laten en alleen nieuwe deelnemers in potjes te laten beleggen. Maar ook dat plan wordt als ‘veel te duur’ door de experts onmogelijk geacht.

Ben benieuwd welk nieuw spoor de pensioenfondsen zullen volgen. Als ze maar door de wet Toekomst Pensioenen maar niet op een zijspoor belanden….

Meer lezen over pensioenen en pensioenfondsen

Meerdanvijftig.nl volgt de ontwikkelingen over de pensioenen op de voet en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Om u van alle kanten op de hoogte te houden. Zo schreven we eerst over de rekenrentes waardoor de pensioenen in de knel kwamen. Uiteindelijk bleek eenderde van de AOW’ers in armoede te zijn vervallen. Ook het pensioenakkoord bespraken we. En daarna het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet. Vervolgens werd de nieuwe wet Toekomst Pensioenen (WTP) vorig jaar na 10 jaar goedgekeurd in de Eerste Kamer.

Openingsfoto: Wolfgang Rottmann/Unsplash