Meer dan tien jaar heeft het geduurd voordat de Wet Toekomst Pensioenen het licht zag. Dus het overwinningsgebaar van minister Schouten na de stemming vorige week in de Eerste Kamer is begrijpelijk. Het bijbehorende ‘yesss’ klonk echter niet. En terecht, want de vraag of we met de nieuwe pensioenwet de goede keuze hebben gemaakt kan niet met een overtuigd ‘ja’ worden beantwoord. De toekomst moet het ons leren.

Er moest wat gebeuren

‘En nu?’, vraag ik me af als iedereen tot de -nieuwe- orde van de dag overgaat. Dat er wat moest gebeuren nadat veel pensioengerechtigden jarenlang hun uitkeringen in waarde zagen kelderen, daarover was iedereen het eens. Dat er steeds meer zzp’ers en zelfstandigen zijn en dus minder mensen zijn die mee betalen aan pensioenfondsen erkent óók iedereen als een probleem.

Maar biedt de nieuwe pensioenwet hier ook een oplossing voor? De opvatting dat pensioenfondsen moeten ‘sparen’ om de pensioenaanspraken van de aangesloten werknemers te kunnen garanderen is losgelaten. Het gaat nu om het beleggingsresultaat maar dat kan óók een wisselend resultaat opleveren, net als de tot op heden gehanteerde rekenrente. En de nieuwe pensioenwet behelst ook  geen verplichte pensioenverzekering voor zzp’ers. Alleen de mogelijkheid om zich vrijwillig aan te sluiten.

Het historische moment van de stemming in de Eerste Kamer.

Nieuwe pensioenwet, nieuw probleem

En dan hebben we het nog niet over het probleem dat de nieuwe pensioenwet naast gehoopte oplossingen oplevert. Werknemers tussen de 40 en de 60 jaar hebben nog te weinig ingelegd voor hun potjes. Wie gaat dat betalen? In Den Haag doet men daarover het zwijgen toe.

De angst dat we allemaal beleggingsexperts moeten worden om te kunnen beslissen over onze ‘individuele’ pensioenpotjes is wel grotendeels weggenomen. Dat individuele is tussen haakjes komen te staan en zal in de praktijk over meerdere potjes en werknemers gaan.  Bovendien moeten er nog steeds buffers worden aangehouden voor slechtere beleggingstijden.

Nog niet slapen

Werk aan de winkel voor pensioenverenigingen om in de gaten te houden hoe de komende jaren de nieuwe aanpak bij de fondsen wordt vorm gegeven. Aan hun kritiek, dat er vooral over en voor  pensioengerechtigden wordt besloten en niet mèt ze, is gedeeltelijk tegemoet gekomen. Tegenstanders van de nieuwe pensioenwet schetsen de nabije toekomst; rechtszaken tegen pensioenfondsen, brieven aan Tweede Kamerleden, amendementen op de nieuwe pensioenwet. De komende 5 jaar zullen pensioenwet-betrokkenen nog niet kunnen slapen.

De kosten van pensioenen gaan omhoog

Hopelijk hebben ze dan ook oog voor de kosten die de uitvoering van de nieuwe pensioenwet met zich meebrengt. Want óf de uitkeringen de komende jaren omhoog zullen gaan, dat is de vraag. Maar de kosten ervoor omhoog gaan is zeker. Pensioenfondsen hebben al aangegeven 20 procent meer personeel nodig te hebben voor het zogenaamde ‘invaren’ van de oude pensioenen in het nieuwe systeem. En dat terwijl al elk jaar een kwart van de betaalde pensioenpremies naar de uitvoering door pensioenfondsen gaat…

Dromen van fijne oude dag

De meeste mensen denken het grootste deel van hun leven -liever- niet na over later en over hun pensioen. Tóch zouden ze er goed aan doen hun pensioenrechten eens nader te bestuderen en de komende 5 jaar de ontwikkelingen op dat gebied op de voet te volgen. Want dat ze wel dromen over een fijne, gezonde, oude dag staat vast.

Meer lezen over pensioen

Meerdanvijftig.nl heeft het debat over de pensioenen op de voet gevolgd en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Om u van alle kanten op de hoogte te houden. Zo schreven we eerst over de rekenrentes waardoor de pensioenen in de knel kwamen. Uiteindelijk bleek eenderde van de AOW’ers in armoede te zijn vervallen. Ook het pensioenakkoord bespraken we. En daarna het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet.

Openingsfoto: Pixabay