Net als 30 jaar geleden is Nederland druk met de laatste kerstboodschappen. Toen, vermoedelijk op 23 december 1990, kon vrijwel onopgemerkt in het Brabantse natuurgebied De Cadettenkamp het lichaam van een mishandeld en vermoord tienermeisje worden gedumpt. Een triest jubileum. Het zette de makers van het boekje ‘Het meisje van Teteringen’ aan tot een ultieme poging haar een naam te geven.

Het lijkt een schier onmogelijke opgave. In de afgelopen 30 jaar heeft niets of niemand licht op de zaak kunnen werpen. Onderzoek door politie, inspanningen van een coldcaseteam, aandacht van televisiepresentatoren als Jaap Jongbloed en Peter R. de Vries; het heeft niets uitgehaald. Toch geeft Theo Jongedijk, gangmaker van het project waaraan diverse mensen hebben meegewerkt, de hoop niet op.

Theo Jongedijk schreef samen met anderen een boek over het meisje van Teteringen.

Ergens moeten toch familieleden zijn

Terwijl ik op straat de blauwe bal naar mijn kleinzoon schop, denk ik net als vele anderen: “Ergens moeten er toch familieleden zijn, die om haar hebben gegeven?” Maar dat geldt ook voor de doodgeschoten vrouw die vorig jaar werd gevonden in het Zeeuwse Westdorpe. Of de verdronken man die in 2017 uit de Rotterdamse Rijnhaven werd gevist. En de tientallen andere voorbeelden van onbekende doden die in het boekje van Theo Jongedijk c.s. worden opgesomd. Nederland telt er tussen de 300 en de 350 lees ik.

Bewoners vergeten ‘Meisje van Teteringen’ niet

Wandelend met zijn broer passeerde oud-verslaggever Theo Jongedijk regelmatig de plek waar het meisje op Eerste Kerstdag is gevonden. Net als de anderen in het nog geen 10.000 zielen tellende Teteringen onder de rook van Breda, kan hij haar lot niet vergeten.  Er werd geld ingezameld voor een grafsteen op de plaatselijke begraafplaats. Toen het graf jaren later dreigde te worden geruimd, ondernam transitiemanager Jaap Oomen actie. En werd er genoeg geld gegeven om ‘het hele kerkhof’ op te kopen. Met een lid van zijn oude cabaretgroep nam Jaap Oomen het afgelopen jaar een lied over het Meisje van Teteringen op, een bewerkte tekst van Theo Jongedijk over het Meisje van Teteringen. ‘Doordat wij jou gedenken, krijg jij het eeuwig leven’, staat er toepasselijk op haar grafsteen.

Jaap Oomen en zijn jeugdvriend William van Steen maakten van een tekst van Theo Jongedijk een gevoelig lied.

Kerstwens

Theo’s oud-collega, misdaadverslaggeefster Yolande de Graaf werkte ook mee aan het boek. Ze denkt aan het meisje van Nulde, dat het ook lang zonder naam heeft moeten doen. Uiteindelijk bleek het om Rowena Rikkers uit Dordrecht te gaan. “Het is tijd dat het meisje van Teteringen haar naam krijgt. Het is tijd dat de volstrekt gewetenloze moordenaar van dit arme kind die nu al 30 jaar onbelemmerd rondloopt, wordt opgespoord, opgepakt en bestraft”, besluit ze haar bijdrage. Een kerstwens, die je alleen maar kan onderschrijven.

Wie informatie heeft, kan een mail sturen naar coldcase@politie.nl of bellen met Misdaad Anoniem; telnr. 0800 – 7000. Het meisje van Teteringen wordt uitgegeven door Woordmagie.