Het duurde lang voordat er in de Troonrede een onderwerp aan bod kwam, dat wel eens hoger op de agenda heeft gestaan: de vergrijzing. Het is wel duidelijk dat defensie, de migratie, energietransitie, de stikstofuitstoot en de bestrijding van armoede vervat in het nieuwste begrip ‘bestaanszekerheid’ op dit moment de aandacht opeisen van de overheid. Stella Ruisch maakt zich zorgen over de toekomst van meerdanvijftigers…

Wet toekomst Pensioenen

Eerst las Koning Willem-Alexander het ‘goede’ nieuws nog voor aan mijn leeftijdgenoten. Dit jaar is eindelijk de Wet toekomst Pensioenen door de Tweede en Eerste Kamer geloodst! Daarna vervaagde het toekomstbeeld voor ouderen in de Troonrede. ‘Er moeten meer zelfstandige woonvoorzieningen komen’, staat er in een bijzin te lezen.

Knarrenhof

Meer dan vijf jaar geleden schreven wij over die zelfstandige woonvoorzieningen voor ouderen zoals een initiatief van het Knarrenhof. De organisatie opende toen in Zwolle het eerste complex voor zelfstandig wonende ouderen. Inmiddels zijn er 7 voltooid zie ik op de website. Een idee dat navolging door anderen heeft gekregen. Zo kent het Noord-Hollandse Weesp bijvoorbeeld  Landscronerhof, waar drie generaties bij elkaar wonen met een theehuis als plek van samenkomst. Het zijn echter druppels op de gloeiende plaat. Druppels die op dit moment verdampen door de stikstofuitstoot.

Oprichter Peter Prak van het Knarrenhof overhandigt de eerste Zwolse bewoners de sleutel.

Gezonder leven in Troonrede

De Koning noemde ook nog het Nationaal Preventie Akkoord. We moeten met zijn allen gezonder gaan leven. De wil en de wens is er zeker onder mijn leeftijdgenoten. Vitamine D3, gezond bewegen, minder of geen alcohol meer drinken en meer groente en fruit. De motivatie komt voort uit de grote angst om ooit in een verpleegtehuis in eenzaamheid te eindigen. Daar lig je dan in een bed, waaraan niet of nauwelijks meer professionele handen zijn te vinden.

Mantelzorgers

“Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en daarom moeten zij worden ondersteund, bijvoorbeeld door de samenwerking en kennisoverdracht met de professionele zorgverleners te verbeteren,” las Koning Willem-Alexander in de Troonrede voor. Dank je de koekoek, dacht ik. Voor mijn geestesoog zie ik een uitgeputte 60plusser die instructies krijgt via een tablet van een overwerkte wijkverpleegkundige. Kan deze zien hoe hij of zij een hoogbejaarde zieke maar gedwongen thuiswonende ouder moet verzorgen…

Verkiezingsprogramma’s napluizen

Ondertussen stijgen de zorgkosten, als er niets gebeurt, naar ruim 28 miljard in 2030 en ruim 39 miljard in 2040, las ik onlangs in de krant. Los van ideeën over de stikstofuitstoot, huizenbouw en bestaanszekerheid uit de Troonrede, straks toch ook maar de verkiezingsprogramma’s op ideeën over de vergrijzing napluizen.

Meer lezen

We volgen de ontwikkelingen met pensioenen op de voet op Meerdanvijftig.nl. Marlies Mielekamp was zelf mantelzorger voor haar moeder en schreef daarover. Ook signaleerden we dat leeftijd al bepalend is bij het maken wie de nodige zorg krijgt in ziekenhuizen.

Openingsfoto: Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor op televisie.