Wat  prof.dr. Erik Scherder voor onze kennis over hersenen heeft betekend, wil prof. dr. Ad Vingerhoets zijn voor emoties. Daarom schreef hij na zijn pensionering als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg ook het boek ‘De emotionele mens’. Inmiddels is het boek, dat ook op onze website is besproken, aan een tweede druk toe. “Maar de interesse voor emoties kan nog veel meer groeien,” vindt Ad Vingerhoets, die internationaal bekend is geworden als de ‘huilprofessor’.

Wie geneigd is tot huilen is ook eerder geneigd goed te doen…

Vorig jaar november nam professor Ad Vingerhoets officieel afscheid van zijn leerstoel Emoties en Welbevinden. Maar hij heeft ondanks zijn pensionering geen dag minder gewerkt. “Ik krijg nog steeds wetenschappelijke gegevens doorgestuurd met de vraag of ik die wil bekijken. En ik ben nog steeds betrokken bij onderzoeken.” Op dit moment ligt er een nieuw artikel, waaraan hij meeschreef, ter goedkeuring bij een wetenschappelijk tijdschrift. Over de relatie tussen huilen en sociaal gedrag.

“We hebben bij mensen de de neiging tot huilen gemeten en ze een test laten doen waarin ze op 20 pagina’s met duizenden letters 200 keer de ‘n’ moesten aanklikken. Daarmee konden ze maximaal 10 euro verdienen, waarvan 90 procent voor een goed doel bestemd was. Zoals we dachten, blijkt er inderdaad een verband te zijn met de geneigdheid tot huilen. Mensen die aangeven relatief vaak te huilen, waren eerdeer bereid mee te doen en inspanning te leveren om geld te verdienen voor een goed doel.”

Ad Vingerhoets heeft liever belangstelling voor ontroering dan walging

Zo was er eerder ook in de media de nodige aandacht voor het in wetenschappelijk onderzoek aangetoonde verband tussen walging en de afkeer van vreemdelingen. Een actueel gegeven nu we in ons land worstelen met het vraagstuk van politieke vluchtelingen en andere asielzoekers. Maar ‘huilprofessor’ Ad Vingerhoets kiest dan toch voor meer onderzoek naar de emotionele tegenhanger: ontroering.

En ja, misschien hangt dat ook wel samen met het ouder worden. Zo gaf hij eerder in een interview al toe dat hij overvallen kan worden door nostalgie. Bijvoorbeeld als hij naar ‘Paint it black’ luistert van de Rolling Stones. Dan komen de herinneringen boven aan de fietsvakantie naar het Zeeuwse Breskens uit zijn jeugd. “Het is waar dat we naarmate we ouder worden milder worden. We zijn eerder ontroerd, zeker mannen, en emoties als boosheid en woede nemen af.”

Door nostalgie overvallen bij ‘Paint it Black’, zeker nu drummer Charlie Watts onlangs is overleden.

Dat er meer boosheid en woede in de samenleving voorkomt, ontkent de prof . “Het is door sociale media wel gemakkelijker geworden deze emoties te uiten. En misschien duurt het wat langer voordat ze uitdoven. Vroeger was er natuurlijk meer sprake van wat niet weet wat niet deert.”

Film over Japanse leraar

Ad Vingerhoets is onvermoeibaar in het uitleggen. Of het nu tijdens de talloze interviews in binnen- en buitenland is. Of op een filmfestival, waar een film wordt gepresenteerd over een Japanse leraar die tranencursussen geeft en waar hij om deskundig commentaar wordt gevraagd. “Ik heb ook wel eens een lezing gegeven in een extra beveiligde gevangenis in Engeland, waar psychopathische misdadigers mijn gehoor vormden. 12 gevangenen met 20 bewakers om ze in toom te houden.”

Ad Vingerhoets als tranentrekker….

Of ze wat aan zijn lezing hebben gehad, weet hij niet. Wel dat hij succes heeft gehad met zijn voorstellingen over tranen, die de ‘huilprofessor’ samen met een fotograaf en een singer/songwriter heeft gegeven. “Maar toen gooide  het coronavirus roet in het eten.” Nu het coronavirus beheersbaar lijkt te worden, zou hij de draad weer kunnen oppakken. Dus wellicht straks bij u in de buurt: Ad Vingerhoets als tranentrekker…

Meer lezen

de emotionele mens

Het interview met Ad Vingerhoets vond plaats naar aanleiding van zijn boek De emotionele mens, waarover we eerder schreven op Meerdanvijftig.nl. Stella Ruisch interviewde eerder ook Frits de Lange over zijn boek Eindelijk volwassen, de wijsheid van de tweede levenshelft.’ Marlies Mielekamp interviewde Brigitte Leferink over haar boek ‘Mevrouw de Wit, of hoe zal ik me noemen na de scheiding?’ Karin de Lange interviewde Annette Apon over haar film ‘Leonie, actrice of dubbelspionne.”

Openingsfoto: ‘Huilprofessor’ Ad Vingerhoets. Foto: Maurice van den Bosch